Akce pouze do 8.5. na Den matek 30%

Značně významným dnem v kalendářním roce je Den matek. Je dnem jedinečným, nepostradatelným, stejně tak jako každá maminka. Kořeny dosahují k římským oslavám mateřství, zasvěcené bohyni Juno. Byla ochránkyní vdaných žen a nastávajících rodiček.  V roce 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, jež bojovala za práva matek, vznikl oficiálně Den matek. Paní Jarvisová pracovala v klubech matek, které se soustředily na zlepšení sociálních a zdravotních podmínek a snížení dětské úmrtnosti. Snažila se usmiřovat sousedy bojující v občanské válce na opačných stranách. Po jejím úmrtí pokračovala v této myšlence její dcera. V roce 1914 byl tento svátek prohlášen za den veřejného vyjádření lásky a úcty k matkám.

U nás se slaví od roku 1923 na druhou květnovou neděli. Zakladatelkou a propagátorkou je Alice Masaryková. Je to nejstarší dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. I když z učebnic dějepisu vymizela, je velkou osobností. Za pomoc při vlastizrádné činnosti otce byla zatčena a vězněna ve Vídni. Propustili ji za pomoci veřejného amerického mínění. Spoluzakládala Československý červený kříž. Červený kříž usiloval o bezpečí žen, zlepšení sociálních i zdravotních podmínek. Bohužel po druhé světové válce byl Den Matek komunisty zneužit a přejmenován na Mezinárodní den žen. Naneštěstí se po roce 1989 začal opět slavit Den matek veřejně.

Vždy, když je nám nejhůře, cítíme se sami, je to právě ona, která nám dodá sílu jít dál. Její pohled, její hlas, je pro nás ten nejcennější v našem životě. Jen někdy se stává, že na to co pro nás dělá, zapomínáme. Neříkáme ji, jak moc ji máme rádi, co pro nás znamená. Patrně i proto vznikl tento den, abychom se zastavili a uvědomili si, jak je maminka nepostradatelná. Každá maminka si zaslouží naši pozornost. Řekněte ji kouzelné slovo: Mám tě rád(a) mami. V jejich očích, po vyslovení tohoto kouzelného slova uvidíte to nejkrásnější: a to lásku k Vám. Dodejte k této kouzelné větě šperk, stejně půvabný jako je ona sama. Nezapomínejme, že právě maminky si zaslouží naši pozornost.

 

Nezapomenutelný okamžik můžete vytvořit dokonalým dárkem.
Vyberte si z našich pravidelných speciálních nabídek se zvýhodněnou
cenou pravidelně doručovaných do vašeho e-mailu.